Kamenivo
Výběr kameniva

 

Základ – zhutnění štěrkového lože – štěrkodrť frakce 0/32

 

Výplň – pohledové strany koše plníme kamenivem větších rozměrů. Velikost kamene nesmí být menší než velikost oka sítě, aby nedocházelo k jeho vypadávání, tedy frakce 63/125 a větší. Kámen musí splňovat kritéria pro použití do gabionových konstrukcí. Kámen musí být neštípaný, mrazuvzdorný, nenasákavý a pevný v tlaku.

 

Zásyp – zpětný zásyp provádíme vhodným hutnitelným materiálem. Nejsou vhodné ornice, písky, jíly a další nezhutnitelný materiál!

 

Kámen frakce 63/125

Kámen frakce 63 / 125

Mjc0MG